Yabancıların Türkiye'ye Giriş Şartları 2023

Yabancıların Türkiye'ye Giriş Şartları 2023

Türkiye Vizesi

Yabancıların Türkiye'ye Giriş Şartları 2023

ÜCRETSİZ TELEFON DESTEĞİ İÇİN:

ONLİNE RANDEVU İÇİN TIKLAYINIZ:

Yabancıların Türkiye'ye Giriş Şartları 2023 

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 (Coronavirus) salgın döneminde, yabancı uyruklu kişilerin Türkiye Cumhuriyeti'ne girişlerinde uygulanacak olan test ila karantina kuralları 1 Haziran 2021 tarihinde güncellenmiş bulunmaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti İç İşleri Bakanlığı 31 Mayıs 2021 tarihinde yayınladığı genelge ile, 1 Haziran 2021 tarihinden başlamak üzere yabancı uyruklu kişilerin Türkiye girişlerinde uygulanacak olan test ile karantina kurallarını değiştirmiştir. Ülkemize seyahat etme niyeti olan tüm yabancı uyruklu kişilerin aşağıda yazılı kurallara özen göstermesi gerekmekte. Özellikle ülkemize sıklıkla seyahat eden Afganistan, Ermenistan, Almanya, Azerbaycan, Bangladeş, Belarus, Filipinler, Bulgaristan, Endonezya, Fransa, İran, Gürcistan, Hindistan, Irak, İsrail, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Moğolistan, Pakistan, Romanya, Rusya, Ukrayna, Suriye, Tacikistan, Türkmenistan ve Yunanistan vatandaşı yabancı kişilerin bu değişikliklere riayet etmeleri, seyahatlerini ve ülkemiz Türkiye'ye girişlerini sorunsuz bir şekilde tamamlamaları adına büyük önem arz etmektedir.

Tüm dünyayı etkisi altına almış olan (Covid 19) koronavirüs salgınının toplumun sağlığına olumsuz biçimdeki etkilerini en düşük seviyeye düşürmek amacı ile Sağlık Bakanlığımız ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan talimatları doğrultusunda şimdiye dek birçok tedbir kararına dönüşmüştür ve uygulamaya geçirilmiştir. Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı’nın konuya ilişkin görüşleri çerçevesinde salgının diğer ülkelerdeki seyrinin ve aşılama faaliyetlerinin göz önünde bulundurulması sonucu, Türkiye Cumhuriyeti’ne giriş yapacak yabancı kişilere dair tedbir kararları ilgili Genelge ve bunu takip eden, yayımlanan diğer genelgeler ile uygulamaya konulmuştur.
Sağlık Bakanlığına bağlı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün ilgili yazısı ile Covid 19 Coronavirus salgınının ülkemizdeki ve genel olarak dünyadaki seyrine dair gelişmeler ile güncel vakaların sayıları, ülkelerdeki aşılama oranları vs. gibi kriterler göz önünde bulundurularak Türkiye Cumhuriyeti'ne giriş yapacak yabancı uyruklu kişiler hakkında alınması şart olan yeni tedbir önerileri bildirilmiştir.
Bu çerçevede, Covid 19 Coronavirus salgınıyla mücadele tedbir kapsamında tüm sınır kapılarımızdan (kara, deniz ve hava) ülkemize girişlerde uygulama birliğinin temin edilmesi amacı ile 1 Haziran 2021 tarihi itibariyle Türkiye Cumhuriyeti’ne girişlere ilişkin aşağıdaki kararlar alınmış ve uygulamaya geçilmiştir:
1. Ülkemiz Türkiye'ye girişlerle ilgili olarak genel çerçeveyi belirleyen ilgili Genelge ile bu Genelgenin gerekli hükümlerinde değişiklikler öngören ve ardından yayımlanmış olan Genelgelerin gerekli maddelerinin hükümleri 31 Mayıs 2021 tarihinde saat 23.59 itibariyle yürürlükten kaldırılmış bulunamktadır.
2. Afganistan, Pakistan, Brezilya, Bangladeş, Sri Lanka, Güney Afrika, Hindistan ve Nepal’den gelen kişiler ile son on dört (14) gün içinde bu ülkelerde bulunmuş olduğu anlaşılan yabancıardan Türkiye'ye girişten azami yetmiş iki (72) saat önce yapılmış negatif sonucu gösteren PCR testi raporu ibrazı talep edilecektir. Ek olarak bu kişiler Valilikler tarafından belirlenmiş olan yerlerde on dört (14) gün süre ile karantinaya alınacaktır. Karantinalarının 14. gününün sona ermesinin ardından yapılacak olan PCR test sonucu negatif çıkması durumunda da karantina tedbiri sonlandırılacaktır. PCR testinin sonucu pozitif çıkan kişiler ise yapılan test sonucunun pozitif çıktığı tarihten başlamak üzere izolasyona alınacak olup, bu izolasyonun 14. gününün sonunda PCR testinden negatif sonuç alınması ile birlikte tedbirleri sonlandırılacaktır.
3. Birleşik Krallık, Mısır, İran ve Singapur’dan gelen kişilerden, girişlerinden azami yetmiş iki (72) saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu ibrazı talep edilecektir.
4. İki ila üç numaralı maddelerde sayılanların dışında kalan diğer tüm dünya ülkelerinden seyahat edecek yabancı uyruğa sahip kişilerin, tüm sınır kapılarımızdan (kara, deniz ve hava) ülkemize girişlerinde, girişten en az on dört (14) gün önce aşı yaptırdıklarına ve / ya da hastalığı son altı 6 ay içerisinde geçirdiklerine dair ilgili ülkelerinin resmi otoriteleri tarafınca düzenlenmiş olan belgeyi ibraz edenlerden ek olarak negatif sonuçlu PCR testi raporu ibrazı talep edilmeyecek. Ayrıca bu kişiler için karantina tedbiri de uygulanmayacak. Bu ülkelerden ülkemize girişlerde aşı sertifikası ya da hastalık geçirdiğine dair belge ibraz edilememesi durumunda ise girişlerinden azami olarak yetmiş iki (72) saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR testi rapor ya da girişten azami kırk sekiz (48) saat içerisinde yapılmış negatif hızlı antijen testlerinin sonucunun ibrazı yeterli görülecek.
5 . İkinci maddede saymış olduğumuz ülkelerden gelenler hariç tutulmak üzere tüm sınır kapılarımızdan (kara, deniz ve hava) Türkiye Cumhuriyeti'ne yapılacak girişlerde, yabancı uyruklu kişiler Sağlık Bakanlığı tarafından varış noktalarında sampling (örnekleme) temelinde bir PCR testine tabi tutulabilecek. Bu kapsamda gelen yabancı uyruklu kişilerin testlerinin örnekleri alındıktan sonra nihai varış yerlerine gitmeleri için izinleri verilecek, test sonucunun pozitif çıkması halinde Sağlık Bakanlığı’nın Covid 19 Coronavirus rehberi doğrultusunda da tedavileri gerçekleştirilecek.
Test sonucu pozitif çıkmış yabancı kişiler ile bu kişilerin yakın temasta bulundukları tüm kişiler, kendilerinin belirledikleri adreslerde on dört (14) günlük süre ile karantinaya alınacaklar. Karantinadaki 10. günlerinin sonunda yapılacak olan PCR testleri sonuçlarının negatif olması halinde kişilerin karantina koşulları sonlandırılacak. Bu kişiler arasında Hindistan mutantını taşıdığı tespit edilen kişilerin karantina koşulları ise 14. günlerinin sonunda PCR testi negatif sonucu vasıtasıyla sonlandırılacaktır.
6. Dış ticaretin negatif şekilde etkilenmemesi adına, uçakgemi mürettebat, kilit personel niteliği taşımakta olan gemi adamları ve tır şoförleri SARSCoV2 PCR testleri ile karantina uygulamasından muaf tutulacaktır.

Türkiye vize işlemleri, Türkiye'ye 90 günü aşmayan amaçlarla gelecek olan yabancı ülke vatandaşlarının Türkiye'ye girişten önce başvurması gereken bir işlemdir. Başvurular sırasında başvuru sahibinin sunması gereken evraklar, ödemesi gereken harçlar vb. şartlar kişinin uyruğuna göre değişiklik göstermektedir. Türkiye vizesi yurtdışında bulunan Türkiye Cumhuriyeti dış temsilciliklerinden alınabildiği gibi internet üzerinden elektronik vize olarak da alınabilmektedir. Hangi ülkelerin vatandaşlarının Türkiye e-vize başvurusu yapabildiği aralıklı dönemlerle Türkiye Cumhuriyeti makamları tarafından açıklanmaktadır.

Vize bir yabancının, seyahat edeceği ülkeye giriş yapmadan önce o ülkenin yetkili makamlarından ülkeye giriş izni istemesi olarak tanımlanabilir. Ancak bir yabancının vizeye sahip olması o ülkeye koşulsuz şartsız giriş izni alabileceği anlamına gelmemektedir. Kapı girişlerindeki güvenlik memurları gerekli görmesi halinde ülkeye giriş iznini iptal edebilmektedir. Türkiye vizesi yabancı ülkeler ve Türkiye arasındaki ikili vize anlaşmalarına bağlı olarak değişmektedir. Vize muafiyeti sağlanan yabancı ülke vatandaşları olduğu gibi, vize harcı muafiyeti veya hem vize hem harç uygulaması bulunan ülkeler de bulunmaktadır. Dolayısıyla bir yabancının Türkiye'ye gelmeden ve vize işlemleri ile ilgili işlem başlatmadan önce kendi ülkesi ve Türkiye arasındaki vize rejimi hakkında bilgi edinmesi gerekir.

Türkiye vizesi ile veya vize muafiyeti kapsamında Türkiye'ye gelen bir yabancı ülke vatandaşının Türkiye'de kalabileceği süre en fazla 90 gündür. Vize muafiyeti ile veya vize alarak Türkiye'ye gelen hiçbir yabancı ülke vatandaşı 90 günden fazla ülkede kalamaz. 90 günü aşan amaçlarla Türkiye'ye gelmek isteyen yabancı ülke vatandaşları Türkiye'ye geliş amaçlarına uygun ikamet izni almaları gerekir. Vize muafiyeti uygulanmayan ülkelerin vatandaşları ülkeye girişte veya vize başvuruları sırasında vize harcı ödemelidir. Vize harç miktarları ile bilgi edinmek için başvurudan önce Vize Bul vize danışmanları ile görüşme sağlayabilirsiniz. Vize Bul profesyonel vize danışmanlık hizmetleri ile Türkiye vize işlemleri başvuru sürecinde tüm bürokratik süreçler vize danışmanınız tarafından yürütülür. Başvuru sırasında istenen evraklar kişinin turistik veya ticari gibi seyahat amacına bağlı olarak değişiklik gösterecektir. Kişinin seyahat amacını kanıtlayan evrakları Vize Bul danışmanına vermesi işlemleri başlatmaya yeterlidir. 

Türkiye E-Vize

Türkiye e-vize başvurusu, daha önceki dönemlerde Türkiye sınır kapılarında verilen bandrol veya kaşelerin gelişen teknolojik altyapı ile birlikte yeni uygulamasıdır. E-vize ile kişi, Türkiye'ye giriş yapmadan önce Türk dış temsilciliklerine giderek evrak götürmek zorunda kalmamaktadır. Türkiye Cumhuriyeti İç İşleri Bakanlığı'na bağlı portal üzerinden e-vize başvurusu yapılmaktadır. E-vize başvurusunun sonucu kişinin başvuru sırasında belirttiği elektronik posta adresine gönderilmektedir. Türkiye vizesi başvurularının elektronik ortamda tamamlanması yurtdışında bulunan Türk dış temsilciliklerinin iş yükünü hafifletmesi nedeniyle tavsiye edilmektedir. Başvuru sonucunda kişinin e-posta adresine gönderilen vize, seyahat boyunca saklanmalıdır. Seyahat sırasında Türkiye sınır güvenlik noktalarında yetkili görevlilere bu e-posta çıktısının gösterilmesi yeterlidir. Ancak unutulmamalıdır ki vize, sahibi olduğu kişiye koşulsuz şartsız ülkeye giriş izni vermez. Sınır güvenlik memurları gerekli görmesi halinde kişinin ülkeye girişine engel olabilir. Bunun, sınır güvenlik memurlarının yasal hakkı olduğu unutulmamalıdır.

Türkiye e-vize başvurusu yalnızca Türkiye'ye turistik, ticari veya ziyaret gibi amaçlarla gelinmesi halinde yapılabilmektedir. Türkiye'ye çalışma, öğrenim, aile birleşimi veya herhangi bir nedenden ötürü 90 günü aşan amaçlarla gelecek olan kişiler e-vize başvurusu yapamazlar. 90 günden fazla kalmak amacıyla Türkiye'ye gelmek isteyen yabancı ülke vatandaşları, kalış amacını belgelemek şartı ile yurt dışında bulunan Türkiye Cumhuriyeti dış temsilciliklerine başvuru yapmalıdır. Vatandaşı olduğu ülkede Türkiye Cumhuriyeti'nin dış temsilciliği olmayan ülkelerin vatandaşları Türkiye e-vize alamıyor veya vize muafiyetinden faydalanamıyorlarsa vatandaşı olduğu ülkenin akredite olduğu en yakın Türk dış temsilciliğine başvuru yapmalıdır.

E-vize başvurusu için kişinin seyahat tarihinden itibaren en az 6 ay geçerli bir pasaporta sahip olunmalıdır. Pasaport yerine, seyahat belgesi olan kişiler Türk dış temsilciliklerinden vize başvurusu yapmak zorundadır, e-vize başvurusu yapamamaktadır. Türkiye'ye belgesel film yapımı, araştırma, arkeolojik kazı vb. amaçlarla gelecek ve kalış günü 90 günü geçmeyecek olan kişiler ise yine Türk dış temsilciliklerinden vize başvurusu yapmaları, seyahat amaçları ile ilgili gerekli izinleri almaları gerekir.

E-vize Başvurusu

Türkiye e-vize uygulaması 2013 yılında uygulanmaya başlamıştır. Sistem üzerinden Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, Hollandaca, Lehçe, İspanyolca, Arapça ve Çince dillerinde başvuru yapılabilir. Vize harç muafiyeti kapsamında olmayan ülkelerin vatandaşları sistem üzerinden başvuru sırasında visa veya mastercard gibi ödeme araçlarıyla vize harçlarını ödeyebilmektedir. Vize Bul vize danışmanları aracılığı ile yapacağınız başvurularda tüm ödeme işlemleri ve başvuru işlemi danışmanınız tarafından tamamlanarak onaylanan vize e-posta adresinize gönderilir.

Türkiye e-vize uygulaması ile ülkeye giriş yapan kişiler, burada çalışma, öğrenim gibi amaçlarla kalma kararı aldıklarında, vizelerinin geçerlilik süresine bakılmaksızın kendilerine en yakın noktada bulunan yetkili makamlardan ikamet veya çalışma izni almaları gerekir. 

Türkiye Vize Harç Ücretleri

Türkiye'nin yurt dışında bulunan dış temsilcilikleri üzerinden yapılan vize başvurularında Türkiye Cumhuriyeti Dış İşleri Bakanlığı tarafından aşağıdaki harç miktarları belirlenmiştir. Dış İşleri Bakanlığı mütekabiliyet esasına bağlı olarak hangi ülke vatandaşından ne kadar vize ücreti alınacağına ilişkin kararı vermeye tek yetkili makamdır.

Yukarıda belirtilen ücretler Türkiye e-vize harç ücretlerini belirtmemektedir. E-vize harçları her ülke vatandaşına ayrı olarak belirlenmektedir. Başvuru yapmadan önce ücret bilgisi öğrenmek için pasaport bilgilerinizi Vize Bul vize danışmanınıza göndermeniz yeterlidir. E-vize ücretlerinde değişiklik yapma hakkı Türkiye Cumhuriyeti Dış İşleri Bakanlığı'na aittir. E-vize ücretlerini öğrenmek için tıklayın.

Türk Dış Temsilciliklerinde Yapılacak Türkiye Vize İşlemleri

E-vize uygulamasından faydalanamayan veya vizesini vatandaşı olduğu ülkede bulunan Türk dış temsilciliklerinden almak isteyen kişiler gerekli evraklar ve başvuru formlarını hazırlamak suretiyle standart vize başvuru işlemi yapabilirler. Başvuru sırasında Türkiye'ye gelişteki temel seyahat amacının belgelerle ispatlanması gerekir. Dış temsilciliklerden yapılacak vize başvurularında aşağıdaki belgeler sunulmalıdır;

Yukarıda belirtilen evraklar genel olarak istenen evraklardır. Yurt dışında başvuru yapılacak Türk Konsolosluğu ile iletişime geçerek kişisel bilgilere uygun evrak listesi talep edilebilir. Değerlendirme süreleri, Konsolosluğun iş yükü, başvuru yapanın uyruğu vb. nedenlere bağlı olarak değişmektedir. Konsolosluğun talep ettiği evrakları eksiksiz sunmak değerlendirme süresinde ekstra sürelerin önüne geçecektir.

Türkiye Vize İşlem Türleri

Turistik Vize

Türkiye'ye turistik amaçlarla gelecek olan yabancı ülke vatandaşlarının başvuru yapması gereken vize türüdür. Yabancı kişi, vize muafiyetinden faydalanamıyor ise Türkiye'ye giriş yapmadan önce Türkiye turistik vize başvurusu yapmalıdır. Turistik vize başvurusu yurtdışında bulunan Türk dış temsilciliklerinden veya e-vize üzerinden yapılabilmektedir. E-vize uygulamasına tabi olmayan ülkelerin vatandaşları ülkelerinde bulunan Türk dış temsilciliğine başvuru yaparak pasaportlarına vize bastırmalıdır. Vize 180 günlük sürede en fazla 90 gün kalış imkanı sağlamaktadır. E-vize başvurusu yapma imkanı olmayan yabancılar, Türk Konsolosluğu'na başvuruları sırasında pasaport, fotoğraf, seyahat amacına uygun belgeler, otel uçak rezervasyonu, yeterli finansal kanıt belgeleri ve seyahat sağlık sigortası sunmak zorundadır. 

Ticari Vize

Türkiye'ye ticari amaçlarla seyahat etmek isteyen yabancı uyruklu ve vize muafiyetinden faydalanamayan kişiler, ülkeye girişten önce ticari vize almak zorundadır. Ticari vize başvurusu e-vize olarak yapılabildiği gibi kişinin vatandaşı olduğu ülkede bulunan Türk dış temsilcilikleri aracılığı ile de başvuru yapılabilir. Türk Konsolosluklarında yapılacak başvurularda kişinin pasaport, fotoğraf, Türkiye'deki şirketten ticari davetiye ve finansal belgelerini sunması gerekir. Türkiye ticari vize başvurularında planlanan seyahatin bitiminden itibaren en az 6 ay geçerli pasaport sunulması gerekir. 

Öğrenci Vizesi

Türkiye'ye geliş amacı burada eğitim öğretim faaliyetlerinde bulunmak olan kişilerin Türkiye'ye giriş yapmadan önce başvurması gereken vize türü Türkiye öğrenci vizesi olmalıdır. Eğitimin kapsamı lisans, yüksek lisans veya doktora olabilir. Eğitim faaliyetleri 90 günden fazla olacağı için e-vize başvurusu yapılamamaktadır. Öğrenci vizesi başvuruları kişinin vatandaşı olduğu ülkedeki Türk Konsoloslukları üzerinden yapılmalıdır. Başvuru yapılan vizenin bir ikamet izin türü olduğu bilinmelidir. Başvuru sırasında Türkiye'deki öğrenim kurumundan kabul veya davet belgesi de sunulmalıdır. Ayrıca öğrencinin, Türkiye'de kalacağı süre boyunca geçimini nasıl sağlayacağına dair bilgileri de kanıtlamalıdır. Bu finansal kanıt belgeleri, banka hesabı, taahhüt veya burs yazısı olabilir. 

Aile Birleşimi Vizesi

Türkiye'de bulunan yabancının yurt dışındaki eşi, 18 yaş altındaki çocukları veya bakmakla yükümlü olduğu kişilerin yurt dışındaki Türk Konsolosluklarına başvuru yaparak aldığı vize türüdür. Türkiye'de yaşayan yabancının yasal ikamet şartları da bu başvuruda değerlendirmeye tabi tutulur. Türkiye aile birleşimi vizesi bir ikamet izin türüdür. Yani başvuran kişiye Türkiye'de 90 günden uzun süreyle yaşama hakkı sağlar. Başvuruda Türkiye'deki kişinin gelirinin olduğu kanıtlanmalıdır. Ayrıca bu gelir Türkiye'ye gelecek aile üyelerinin bakım ve masraflarını da karşılayabilmelidir. Başvuru esnasında pasaport, fotoğraf, evlilik veya doğum belgeleri (başvuruyu yapan eş veya çocuk ise) Türkiye'deki kişinin gelir belgeleri sunulmaktadır. 

İnsani Nedenler veya İnsan Ticareti Mağdurlarına Vize

Bu vize türleri istisnai durumlarda kişilere verilmektedir. İnsani nedenlerle verilen vizelerde inceleme Türkiye Cumhuriyeti İç İşleri Bakanlığı tarafından yapılmaktadır. Kişinin Türkiye'den ayrılmasının makul olmadığı durumlarda, çocuğun yüksek yararı söz konusuysa vb. zorunlu hallerde verilmektedir. İnsan ticareti mağdurlarına verilen vize ise insan ticareti mağduru olan veya olmasında kuvvetli şüphe bulunan kişilere 30 gün süre ile verilen vizedir. Her iki Türkiye vize işlemleri de İç İşleri Bakanlığı tarafından gerekli hallerde yürütülmektedir. 

Türkiye Vize İşlemleri Muafiyeti

Vize muafiyetinden Türkiye Cumhuriyeti ile yabancı devletler arasında yapılan muafiyet anlaşmalarından kaynaklanan durumlarda faydalanılabilir. Vize muafiyeti, Türkiye'ye gelen yabancılara vize alması gerekmeden ülkeye giriş imkanı sağlamaktadır. Türkiye vize muafiyeti kapsamındaki ülkeler Dış İşleri Bakanlığı tarafından açıklanmaktadır. Aşağıdaki ülkelerin vatandaşları vize muafiyetinden faydalanarak kısa süreli Türkiye seyahatlerini gerçekleştirebilirler. Her durumda Türkiye'ye geliş amaçları 90 günü aşan kişiler seyahat amaçlarına uygun ikamet iznine başvurmalıdır.

Türkiye Cumhuriyeti'nin taraf olduğu anlaşmalarla vize muafiyeti bulunan ülkelerin vatandaşları
Türkiye'ye giriş yaptığı tarih itibari ile geçerli ikamet izni veya çalışma izni bulunan yabancılar
Pasaport Kanunu'na göre düzenlenmiş ve geçerliliğini koruyan yabancılara mahsus damgalı pasaport hamilleri
Kanuna tabi vatandaşlıktan çıkma talebiyle Türk vatandaşlığını kaybeden kişiler
Mücbir nedenlerle Türk hava ve deniz limanlarını kullanacak kişiler
Liman şehrine gelmiş ve 72 saati aşmamak şartıyla liman şehri ve civarını turistik amaçlı gezecek kişiler

Vize Muafiyeti Kapsamındaki Ülkeler

Almanya
Resmi ve umuma mahsus pasaport sahipleri her 180 günde 90 gün vize muafiyetinden faydalanabilir.
Andora
Resmi ve umuma mahsus pasaport sahipleri 90 gün süreli seyahatlerinde vize muafiyetinden faydalanabilir
Arjantin
Resmi ve umuma mahsus pasaport hamilleri 90 gün süreyle vizesiz seyahat edebilirler
Arnavutluk
Resmi ve umuma mahsus pasaport hamilleri 90 gün süreyle vizeden muaftır. Transit geçişler için de muafiyet geçerlidir
Avusturya
90 gün süreyle vizeden muaf seyahat edebilirler
Azerbaycan
90 gün süreyle vizeden muaf olarak seyahat edebilirler
Belarus
Resmi ve umuma mahsus pasaport sahipleri 30 gün süreyle vizeden muaftır. Toplam kalış süresi ilk girişten sonra 180 günlük sürede 90 günü aşamaz
Belçika
180 günlük sürede 90 günü aşmayan seyahatlerde Türkiye vize muafiyeti vardır
Belize
Resmi ve umuma mahsus pasaport sahipleri 90 güne kadar vizeden muaftır
Birleşik Arap Emirlikleri
Resmi pasaport sahipleri 90 günlük sürede vizeden muaftır. Umuma mahsus pasaport sahipleri 90 güne kadar kalışlı e-vize alabilirler
Bolivya
Resmi ve umuma mahsus pasaport sahipleri 90 güne kadar olan seyahatlerinde vizeden muaftır
Bosna Hersek
90 güne kadar vizeden muaftır
Brezilya
90 güne kadar vizeden muaftır
Brunei
Tüm pasaport sahipleri 90 güne kadar vizeden muaftır
Bulgaristan
Diplomatik ve hizmet pasaportu hamilleri 30 güne kadar vizeden muaftır. Umuma mahsus pasaport hamilleri ise 90 güne kadar vizeden muaftır
Burkina Faso
Diplomatik pasaport sahipleri 90 güne kadar vizeden muaftır. Umuma mahsus pasaport hamilleri ise Türkiye e-vize almalıdır
Burundi
Diplomatik pasaport sahipleri 90 güne kadar vizeden muaftır. Umuma mahsus ve hizmet pasaportu hamilleri belirli şartlarda 30 gün süreli tek giriş e-vize başvurusu yapabilirler.
Cezayir
Resmi pasaport sahipleri Türkiye vize muafiyeti kapsamındadır. 15 yaşından küçük, 65 yaşından büyük Cezayir vatandaşları da vizeden muaftır. Geri kalanlar ise belirli şartlarda 30 günlük tek girişli e-vize başvurusu yapabilirler.
Cibuti
Resmi pasaport sahipleri vizeden muaftır. Belirli şartlar sağlanırsa umuma mahsus pasaport sahipleri 30 gün tek girişli e-vize başvurusu yapabilirler
Çad
Resmi pasaport sahipleri vizeden muaftır. Belirli şartlar sağlanırsa umuma mahsus pasaport sahipleri 30 gün tek girişli e-vize başvurusu ile Türkiye vize işlemleri yapabilirler
Çekya
180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vize muafiyetinden faydalanabilirler
Çin
Resmi pasaport hamilleri vizeden muaftır. Umuma mahsus pasaport hamilleri ise 30 gün tek girişli e-vize başvurusu yapabilirler.
Danimarka
180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vize muafiyetinden faydalanabilirler
Dominik Cumhuriyeti
Resmi pasaport hamilleri vizeden muaftır. Umuma mahsus pasaport hamilleri ise 30 gün tek girişli e-vize başvurusu yapabilirler.
Ekvator
180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vize muafiyetinden faydalanabilirler
El Salvador
180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vize muafiyetinden faydalanabilirler
Endonezya
Resmi pasaport hamilleri 30 güne kadar vizeden muaftır. Umuma mahsus pasaport hamilleri ise 30 gün tek girişli e-vize başvurusu yapabilirler.
Estonya
Resmi, hizmete mahsus ve umuma mahsus pasaport sahipleri 90 güne kadar vizeden muaftır. (Türkiye vize işlemleri için Özel şartlar bulunur)
Etiyopya
Diplomatik pasaport sahipleri 90 güne kadar vizeden muaftır. Resmi ve umuma mahsus pasaport sahipleri Konsolosluk vizesine tabidir.
Fas
Resmi ve Umuma mahsus pasaport sahipleri 180 gün içinde 90 güne kadar vizeden muaftır.
Fiji
Diplomatik pasaport hamilleri 90 güne kadar vizeden muaftır. Umuma mahsus ve resmi pasaport hamilleri e-vize alabilir.
Fildişi Sahili
Diplomatik pasaport sahipleri vizeden muaftır. Resmi ve umuma mahsus pasaport sahipleri istizanla 30 gün tek girişli e-vize alabilir.
Filipinler
Resmi ve hizmet pasaport sahipleri 30 güne kadar vizeden muaftır. Umuma mahsus pasaport sahipleri istizanla 30 gün tek girişli e-vize alabilirler
Filistin
Diplomatik, resmi ve umuma sahipleri 30 güne kadar vizeden muaftır. Umuma mahsus pasaport sahipleri istizanla 30 gün tek girişli e-vize alabilirler
Finlandiya
Diplomatik, resmi ve umuma mahsus pasaport sahipleri 180 gün içinde 90 güne kadar Türkiye vize muafiyeti vardır.
Fransa
Diplomatik, resmi ve umuma mahsus pasaport sahipleri 180 gün içinde 90 güne kadar vizeden muaftır.
Gabon
Resmi, hizmet ve diplomatik pasaport hamilleri 90 güne kadar vizeden muaftır. Umuma mahsus pasaport hamilleri ise e-vize başvurusu yapabilir
Gambiya
Resmi, diplomatik ve hizmet pasaport sahipleri 30 güne kadar vizeden muaftır. Umuma mahsus pasaport sahipleri istizanla 30 gün tek girişli e-vize alabilirler
Gana
Diplomatik sahipleri 30 güne kadar vizeden muaftır. Umuma mahsus pasaport sahipleri istizanla 30 gün tek girişli e-vize alabilirler
Gine
Diplomatik pasaport sahipleri vizeden muaftır. Resmi ve umuma mahsus pasaport sahipleri istizanla 30 gün tek girişli e-vize alabilir.
Grenada
Diplomatik pasaport hamilleri 90 güne kadar Türkiye vize işlemleri muaftır. Diğer vatandaşlar e-vize alabilir.
Guatemala
Diplomatik ve umuma mahsus pasaport hamilleri vizeden muaftır.
Guyana
Resmi ve diplomatik hizmet pasaport hamilleri 90 güne kadar vizeden muaftır. Diğerleri ise Konsolosluklardan 15 günlük vize alabilir.
Güney Afrika Cumhuriyeti
Diplomatik pasaport sahipleri 30 güne kadar vizeden muaftır. Diğerleri e-vize alabilir.
Gürcistan
Diplomatik ve umuma mahsus pasaport hamilleri 90 güne kadar vizeden muaftır.
Güney Sudan
Diplomatik pasaport sahipleri vizeden muaftır. Umuma mahsus pasaport sahipleri ise Konsolosluk vizesi alabilir.
Hırvatistan
Diplomatik, resmi ve umuma mahsus pasaport sahipleri 180 gün içinde 90 güne kadar vizeden muaftır.
Hindistan
Diplomatik, resmi ve umuma mahsus pasaport sahipleri 180 gün içinde 90 güne kadar vizeden muaftır.
Hollanda
Diplomatik, resmi ve umuma mahsus pasaport sahipleri 180 gün içinde 90 güne kadar vizeden muaftır.
Honduras
Diplomatik, resmi ve umuma mahsus pasaport sahipleri 180 gün içinde 90 güne kadar vizeden muaftır.
Hongkong
SAR pasaportu olanlar 90 güne kadar vizeden muaftır. BNO pasaportu olanlar ise e-vize alabilir.
Irak
Diplomatik pasaport sahipleri vizeden muaftır. Resmi ve umuma mahsus pasaport sahipleri istizanla 30 gün tek girişli Türkiye e-vize alabilir.
İngiltere
Diplomatik, resmi ve umuma mahsus pasaport sahipleri 180 gün içinde 90 güne kadar vizeden muaftır.
İran
Diplomatik, resmi ve umuma mahsus pasaport sahipleri 180 gün içinde 90 güne kadar vizeden muaftır.
İrlanda
Umuma mahsus pasaport hamilleri 90 güne kadar vizeden muaftır. Diplomatik pasaport sahipleri ise vizeye tabidir.
İspanya
Resmi ve umuma mahsus pasaport hamilleri 90 gün süreyle vizeden muaftır
İsrail
Resmi ve umuma mahsus pasaport hamilleri 90 gün süreyle vizeden muaftır
İsveç
Resmi ve umuma mahsus pasaport hamilleri 90 gün süreyle vizeden muaftır
İsviçre
Resmi ve umuma mahsus pasaport hamilleri 90 gün süreyle vizeden muaftır
İtalya
Resmi ve umuma mahsus pasaport hamilleri 90 gün süreyle vizeden muaftır
İzlanda
Resmi ve umuma mahsus pasaport hamilleri 90 gün süreyle vizeden muaftır
Jamaika
Resmi pasaport sahipleri 90 güne kadar vizeden muaftır. Umuma mahsus pasaport sahipleri ise 90 gün çok girişli e-vize alabilirler.
Japonya
Resmi ve umuma mahsus pasaport hamilleri 90 gün süreyle Türkiye vize işlemleri muafiyeti vardır.
Kamboçya
Diplomatik pasaport sahipleri 30 güne kadar vizeden muaftır. Umuma mahsus pasaport sahipleri istizanla 7 günlük Konsolosluk vizesi alabilir
Kamerun
Resmi heyet mensubu resmi pasaport (diplomatik, hizmet ve hususi) sahipleri doksan (90) günü aşmamak kaydıyla vizeden muaftır. Toplam kalış süresi son yüz seksen (180) gün içerisinde doksan (90) günü geçmez
Karadağ
Resmi ve umuma mahsus pasaport hamilleri 90 gün süreyle vizeden muaftır
Katar
Resmi ve umuma mahsus pasaport hamilleri 90 gün süreyle vizeden muaftır
Kazakistan
Resmi ve umuma mahsus pasaport hamilleri 90 gün süreyle vizeden muaftır
Kenya
Resmi pasaport sahipleri 90 güne kadar vizeden muaftır. Umuma mahsus pasaport sahipleri ise 90 gün çok girişli Konsolosluk vizesi alabilirler.
Kırgızistan
Resmi ve umuma mahsus pasaport hamilleri 90 gün süreyle vizeden muaftır
Kolombiya
Resmi ve umuma mahsus pasaport hamilleri 90 gün süreyle vizeden muaftır
Kongo Cumhuriyeti
Resmi ve umuma mahsus pasaport hamilleri 90 gün süreyle vizeden muaftır
Kongo Demokratik Cumhuriyeti
Resmi ve umuma mahsus pasaport hamilleri 90 gün süreyle vizeden muaftır
Kosova
Resmi ve umuma mahsus pasaport hamilleri 90 gün süreyle vizeden muaftır
Kosta Rika
Resmi ve umuma mahsus pasaport hamilleri 90 gün süreyle vizeden muaftır
Kuveyt
Resmi ve umuma mahsus pasaport hamilleri 90 gün süreyle vizeden muaftır
Kuzey Makedonya
Resmi ve umuma mahsus pasaport hamilleri 90 gün süreyle vizeden muaftır
Küba
Resmi pasaport sahipleri vizeden muafken diğer vatandaşlar 7 günlük Konsolosluk vizesi alabilir.
Letonya
Resmi pasaport sahipleri 90 gün umuma mahsus pasaport sahipleri ise 30 gün süreyle vizeden muaftır
Libya
Resmi pasaport sahipleri vizeden muaftır. 16 yaş altı ve 55 yaş üstü kişiler vizeden muaftır. 17-54 yaş arası kişiler istizanla 30 günlük Türkiye e-vize alabilirler
Litvanya
Resmi ve umuma mahsus pasaport hamilleri 90 gün süreyle vizeden muaftır
Lübnan
Resmi ve umuma mahsus pasaport hamilleri turistik amaçlı seyahatlerinde 90 gün süreyle vizeden muaftır
Lüksemburg
Resmi ve umuma mahsus pasaport hamilleri 90 gün süreyle vizeden muaftır
Macaristan
Resmi ve umuma mahsus pasaport hamilleri 90 gün süreyle vizeden muaftır
Malezya
Resmi ve umuma mahsus pasaport hamilleri 90 gün süreyle vizeden muaftır
Mali
Resmi pasaport hamilleri 90 güne kadar vizeden muaftır.
Malta
Resmi ve umuma mahsus pasaport hamilleri 90 gün süreyle vizeden muaftır
Meksika
Resmi pasaport hamilleri 90 güne kadar vizeden muaftır.
Mısır
Resmi pasaport hamilleri 90 güne kadar vizeden muaftır.
Moğolistan
Resmi pasaport hamilleri 30 güne kadar vizeden muaftır.
Moldova
Resmi pasaport hamilleri 90 güne kadar vizeden muaftır.
Monako
Resmi pasaport hamilleri 90 güne kadar vizeden muaftır.
Moritanya
Resmi pasaport sahipleri doksan (90) gün ikametli seyahatlerinde vizeden muaftır.
Namibya
Resmi pasaport sahipleri doksan (90) gün ikametli seyahatlerinde vizeden muaftır.
Nijer
Resmi pasaport sahipleri doksan (90) gün ikametli seyahatlerinde vizeden muaftır.
Nikaragua
Resmi ve umuma mahsus pasaport hamilleri 90 gün süreyle vizeden muaftır
Norveç
Resmi ve umuma mahsus pasaport hamilleri 90 gün süreyle vizeden muaftır
Özbekistan
Resmi ve umuma mahsus pasaport hamilleri 90 gün süreyle vizeden muaftır
Pakistan
Resmi pasaport sahipleri doksan (90) gün ikametli seyahatlerinde vizeden muaftır.
Panama
Resmi ve umuma mahsus pasaport hamilleri 90 gün süreyle vizeden muaftır
Paraguay
Resmi ve umuma mahsus pasaport hamilleri 90 gün süreyle vizeden muaftır
Peru
Resmi ve umuma mahsus pasaport hamilleri 90 gün süreyle vizeden muaftır
Polonya
Resmi ve umuma mahsus pasaport hamilleri 90 gün süreyle vizeden muaftır
Portekiz
Resmi ve umuma mahsus pasaport hamilleri 90 gün süreyle vizeden muaftır
Romanya
Resmi ve umuma mahsus pasaport hamilleri 90 gün süreyle vizeden muaftır
Ruanda
Resmi ve hizmet pasaport sahipleri doksan (90) gün ikametli seyahatlerinde vizeden muaftır.
Rusya Federasyonu
Umuma mahsus pasaport sahipleri 60 gün, diplomatik pasaportlular 90 gün, resmi pasaportlular ise 30 gün vizeden muaftır.
San Marino
Resmi ve umuma mahsus pasaport hamilleri 90 gün süreyle vizeden muaftır
Senegal
Resmi pasaport sahipleri doksan (90) gün ikametli seyahatlerinde Türkiye vize işlemleri muafiyeti vardır.
Seyşeller
Resmi pasaport sahipleri doksan (90) gün ikametli seyahatlerinde vizeden muaftır.
Sırbistan
Resmi ve umuma mahsus pasaport hamilleri 90 gün süreyle vizeden muaftır
Singapur
Resmi ve umuma mahsus pasaport hamilleri 90 gün süreyle vizeden muaftır
Slovenya
Resmi ve umuma mahsus pasaport hamilleri 90 gün süreyle vizeden muaftır
Slovakya
Resmi ve umuma mahsus pasaport hamilleri 90 gün süreyle vizeden muaftır
Sudan
Diplomatik pasaport sahipleri 90 gün süreyle turistik vizeden muaftır
Suudi Arabistan
Diplomatik pasaport sahipleri 90 gün süreyle turistik vizeden muaftır
Şili
Resmi ve umuma mahsus pasaport hamilleri 90 gün süreyle vizeden muaftır
Tacikistan
Diplomatik ve hizmet pasaport hamilleri 90 güne kadar vizeden muaftır
Tanzanya
Diplomatik ve hizmet pasaport hamilleri 90 güne kadar vizeden muaftır
Tayland
Resmi pasaport hamilleri 90 güne kadar vizeden muaftır
Tunus
Resmi ve umuma mahsus pasaport hamilleri 90 gün süreyle vizeden muaftır
Türkmenistan
Resmi ve umuma mahsus pasaport hamilleri 30 gün süreyle vizeden muaftır
Uganda
Diplomatik pasaport hamilleri 30 güne kadar vizeden muaftır
Ukrayna
Diplomatik ve umuma mahsus pasaport hamilleri 90 güne kadar vizeden muaftır
Umman
Resmi pasaport hamilleri 90 güne kadar vizeden muaftır
Uruguay
Resmi ve umuma mahsus pasaport hamilleri 30 gün süreyle vizeden muaftır
Ürdün
Resmi ve umuma mahsus pasaport hamilleri 30 gün süreyle vizeden muaftır
Vatikan
Resmi ve umuma mahsus pasaport hamilleri 30 gün süreyle vizeden muaftır
Venezuela
Resmi pasaport sahipleri 30 gün, umuma mahsus pasaport sahipleri ise 90 gün vizeden muaftır
Vietnam
Resmi pasaport hamilleri 90 güne kadar vizeden muaftır
Yemen
Resmi pasaport hamilleri 30 güne kadar vizeden muaftır
Yeni Zelenda
Resmi ve umuma mahsus pasaport hamilleri 30 gün süreyle vizeden muaftır
Yunanistan
Resmi ve umuma mahsus pasaport hamilleri 30 gün süreyle vizeden muaftır
Zambiya
Diplomatik pasaport hamilleri 90 güne kadar vizeden muaftır

Vize muafiyeti kararları Türkiye Cumhuriyeti ile yabancı devlet arasında yapılan anlaşmalarca belirlenmektedir. Dolayısıyla yeni anlaşmalar kapsamında yeni muafiyet koşulları gerçekleşebilir. Seyahat öncesinde Vize Bul profesyonel vize danışmanları ile görüşme yaparak güncel bilgi talep edebilirsiniz. 

Türkiye Vize Başvuru Formu

Türkiye'ye seyahat etmek isteyen yabancılar, vize başvurusu sırasında seyahat amacını kanıtlayan belgeler yanında vize başvuru formu da sunması gerekir. Vize başvuru formunda kişinin pasaport bilgileri aslına uygun olarak belirtilmelidir. Bunun yanında seyahatin amacı, seyahat masraflarının nasıl karşılanacağı, seyahat tarihleri hakkında bilgiler de formda gerçeğe uygun olarak beyan edilmelidir. Gerçeğe aykırı beyanlar vize reddine, vize onaylanmış olsa bile sonrasında vize iptaline yol açabilir. Türkiye vize başvuru formu üzerinde sorulan önceki seyahat bilgileri, vize reddi bilgileri hakkında gerçeğe aykırı beyanda bulunmak vize reddine yol açabilir.

Türkiye'ye vize almak isteyen yabancı uyruklu kişiler, ülkelerindeki Türk dış temsilciliklerinden vize başvurusu yapabileceği gibi, Türkiye Cumhuriyeti Dış İşleri Bakanlığı tarafından hizmete sunulan e-vize sistemi üzerinden de başvuru yapabilirler. E-vize başvurularında da yukarıda belirtilen ve dikkat edilmesi gereken hususlara dikkat edilmelidir. Türkiye e-vize başvuru formu veya klasik vize başvurusunda yapılan ön başvuru formu doldururken sistemin izin verdiği formatta belge yüklemek önemlidir. Özellikle biometrik fotoğraf yüklemelerinde fotoğrafın taranarak bilgisayara aktarılmış olmasına dikkat edilmelidir. Sisteme uyumsuz belge yüklemeye çalışmak sistem tarafından kabul edilmeyecektir. Örnek ön başvuru formu aşağıdaki gibidir. 

Türkiye Vize Reddi

Türkiye'ye yapacağı seyahat öncesinde yapılan başvurunun ret ile sonuçlanması da mümkündür. En temel insan hakkı olan seyahat özgürlüğü ile devletlerin ülkeye girebilecek yabancıları tayin hakkı burada en çok tartışılan konudur. Vize reddi almak o kişinin tekrar vize başvurusu yapamayacağı, o ülkeye aslan giremeyeceği anlamına gelmemektedir. Yalnızca başvuru sırasında seyahat amacının yeterince açıklanamaması, finansal kanıtın Türkiye vize işlemleri sırasında bahse konu seyahat için yetersiz bulunması gibi nedenler vize reddine yol açabilmektedir.

Vize reddi almış bir kişi yeniden vize başvurusu yapmadan önce, önceki başvuruda bahsedilen vize red nedenlerinin ortadan kalktığına emin olmalıdır. Örneğin önceki başvurusunda 2 haftalık bir seyahat için sunulan finansal kanıt yeterli bulunmadığı için Türkiye vize reddi almış bir kişi, ikinci başvurusunda aynı miktarda finansal belgelerle başvuru yapmamalıdır. Nitekim seyahat masraflarını karşılayabilecek kadar bir finansal kanıt sunması önceki başvurudan farklı şartlar sunmak demektir. Bir başka örnekte ise kişi Türkiye'de bir takım ticari toplantılar yapacak fakat turistik vize başvurusu yapmışsa, seyahat amacına uygun olmayan başvuru nedeniyle ret alabilmektedir. Dolayısıyla vize başvurusu yaparken doğru vize türüne, seyahat amacını ispatlayan belgelerle başvuru yapmak başarılı bir vize başvuru süreci için önceliklidir.

En sık karşılaşılan bir diğer Türkiye vize reddi nedeni de uygun olmayan seyahat sağlık sigortasının sunulmasıdır. Doğru seyahat sağlık sigortası, seyahat tarihlerinin başlangıcından 1 gün önce bitiminden ise 1 gün sonrasını kapsamalıdır. Ayrıca seyahat sağlık sigortasının 30.000 Euro teminatlı olması gerektiği de unutulmamalıdır.

Ülkeye girişi güvenlik açısından uygun bulunmayan kişiler haricinde diğer ret nedenleri ile vize başvurusu reddedilmiş kişilerin vize reddine itiraz hakkı bulunmaktadır. Türkiye vize reddi itiraz hakkı kullanılırken kişinin ret nedenlerinin ortadan kaldırıldığını belgelerle kanıtlaması beklenir. İtiraz işlemi, başvuran tarafından şahsen yapılmalıdır. İtiraz dilekçesinde itiraz nedenleri net ve anlaşılır bir dille anlatılmalı ve gerekirse belgelenmelidir. İtiraz süresi, vize ret tebliğinden itibaren 30 gün içinde yapılmalıdır.

Türkiye İkamet İzni

Türkiye'ye 90 günden fazla amaçlarla seyahat etmek isteyen, Türkiye'de yaşamak, çalışmak, eğitim görmek veya aile üyesinin yanına taşınmak isteyen kişiler ülkeye gelmeden önce amaçlarına uygun ikamet izni başvurusu yapmalıdır. Türkiye oturum işlemlerini yabancı kişi, seyahat öncesinde ülkesinde bulunan Türk dış temsilciliklerine başvurarak yapabilir. Ayrıca bir yabancı, Türkiye'ye vize ile giriş yaptıktan sonra gerekli süre içerisinde yetkili makamlara başvuru yaparak Türkiye'de kalış amacına uygun olarak ikamet izin talebinde bulunabilir. Türkiye'de kalış amacına göre temel olarak altı grupta ikamet izni başvurusu yapılabilmektedir. Bunlar kısa dönem ikamet izni, uzun dönem ikamet izni, aile ikamet izni, öğrenci ikamet izni, insani nedenlerle ikamet ve insan ticaret mağduru ikamet iznidir. Türkiye çalışma izni ise bu temel başlıklar altında değerlendirilebilmektedir. Bir yabancı uyruklu kişi, kısa süreli veya uzun süreli çalışma izni başvurusu yapabilir. Yine de çalışma vizesi hakkında ayrı bir başlıkta oturum Türkiye vize işlemleri bilgilendirmesi yapılacaktır.

Kısa Süreli İkamet İzni

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Kanun kapsamında düzenlenmiş olan kısa süreli Türkiye ikamet izni yabancıların 90 günü aşan Türkiye seyahatlerinde başvuru yaptığı bir ikamet türüdür. Türkiye'ye gelen yabancı kalış amacına uygun evrakları yurt dışında ise Türk Konsolosluğu'na, Türkiye'de ise İl Göç İdarelerine sunmalıdır. Yabancı Türkiye'de turistik veya çalışma amaçlı kalabilir, amacını kanıtladığı sürece ikamet izni başvurusu yapmaya hak kazanır. Kısa dönem ikamet iznine başvuru yapabilecek yabancılar aşağıdaki gibidir;

Bakanlar Kurulunca belirlenmiş tutarda yatırım yapanlar ve KKTC vatandaşları hariç olmak üzere diğer gruptaki yabancılara her defasında en fazla ikişer yıllık Türkiye oturum izni düzenlenir.

Kısa süreli ikamet izni başvurularında istenen belgeler ise;

Kısa süreli ikamet izni başvurusunun reddi, iptali veya uzatılmaması da mümkündür. En sık karşılaşılan ret nedenleri ise; ikamet şartlarının sağlanmaması, veriliş amacı dışında ikametin kullanılması, yabancı hakkında giriş yasağı veya deport kararı bulunması, yurt dışında kalış süresi ihlali yapmış olmasıdır.

Uzun Süreli İkamet İzni

Uzun dönem ikamet izni 6458 sayılı Yabancılar ve Koruma Kanunu çerçevesinde düzenlenmiş bir Türkiye oturum izni türüdür. Uzun süreli ikamet iznine bir yabancı doğrudan başvuru yapamaz. Bunun için en az 8 yıl boyunca kesintisiz olarak Türkiye'de yaşadığını ispat etmelidir. 8 yıllık kesintisiz ikamet hesaplanırken öğrenci ikamet izinlerinin yarısı, diğer ikamet izni türlerinin ise tamamı hesaplanır. Uzun süreli ikamet, Bakanlık onayıyla valilikler tarafından süresiz ikamet düzenlenmektedir.

Mülteci, şartlı mülteci, ikincil koruma statüsü sahibi veya insani ikamet izni sahibi yabancılara süresiz ikamet izni düzenlenemez. Bu kişilerin ikamet geçiş talebinde bulunma hakkı yoktur.

Uzun süreli Türkiye ikamet izni başvurusunda süre belirlenmemektedir. Yani bu ikamet türü kazanıldığında süresiz ikamet hakkı elde edilir. Uzun süreli ikamet başvurusunda bulunma şartları ise aşağıdaki gibidir;

Uzun süreli Türkiye oturum iznine sahip olan yabancılar, askerlik, seçme-seçilme ve kamu görevlerine girmek dışındaki Türk vatandaşlarını sahip olduğu tüm haklardan yararlanabilirler.

Uzun dönem ikamet izinlerinin ret, iptal veya uzatılmaması da mümkündür. Yabancı kesintisiz bir yıldan fazla süreyle Türkiye dışında kalmışsa veya kamu düzeni-güvenliği açısından tehdit oluşturuyorsa uzun dönem Türkiye vize işlemleri iptal edilir. İzin iptali valilikler tarafından ifa edilir. Yabancının yurt dışında kalış sebebi sağlık, eğitim veya kendi ülkesindeki zorunlu kamu görevi ise bu durum iptale yol açmaz. Uzun dönem ikamet hakkını kaybetmiş kişiler yurt dışında ise konsolosluklara, yurt içinde ise İl Göç müdürlüklerine yeniden müracaat ederek uzun süreli ikamet talebinde bulunabilirler. Tekrar başvuruda, 8 yıl kesintisiz kalma şartı tekrar aranmaz ve dosya öncelikli incelenerek 1 ay içinde sonuç bildirilir. 

Aile İkamet İzni

Aile ikamet izni Türkiye'de yaşayan yabancının veya Türk vatandaşının eşi, 18 yaş altı çocukları veya bağımlı aile üyelerinin başvuru yapması gereken bir ikamet türüdür. Aile ikamet izni şartları 6458 sayılı Yabancılar ve Koruma Kanunu kapsamında düzenlenmiştir. Yabancının ailesi yurt dışındayken Türk Konsolosluklarına veya Türkiye'deki İl Göç Müdürlüklerine başvuru yapabilirler. Aile Türkiye ikamet izni aşağıdaki kişilere düzenlenebilir

Yabancının birden fazla eşi var ise yalnız eşlerden birine aile ikamet izni düzenlenebilir. Ancak tüm çocuklarına ikamet izni düzenlenebilir. Türkiye ikamet izni başvurusu yapan çocuğun anne veya babası ülke dışındaysa muvafakatname istenir. Ayrıca aile ikamet izni ile Türkiye'de bulunan yabancı çocuğun öğrenci ikamet izni almasına gerek kalmadan ilk ve orta öğretim kurumlarında 18 yaşına kadar eğitim alma hakkı bulunur.

Aile ikamet izni şartlarının ortadan kalkması halinde aşağıdaki durumlarda kısa dönem ikamet iznine başvuru yapılabilir;

Aile ikamet izni her defasında en fazla üç yıllık sürelerle düzenlenir. Her durumda destekleyicinin ikamet süresinden uzun verilmez. Aile birleşimi maksadıyla Türkiye vize işlemleri başvurusu yapmış olan yabancının destekleyicisine ait şartları da incelemeye tabi tutulur. Buna göre destekleyicinin gelirinin tüm aile üyelerini kapsayan geçerli bir sağlık sigortası olmalıdır. Ayrıca her bir aile üyesi için asgari ücretin üçte biri kadar gelir elde ettiğini ispatlamalıdır. Son beş yıl içinde aile düzenine karşı bir suç işlememiş olması da bir diğer aranan şarttır. Destekleyici en az 1 yıldır Türkiye'de yaşıyor olmalı ve adres kayıt sisteminde kaydı olmalıdır.

Aile Türkiye oturum şartlarının ortadan kalkmış olması, ikametin amacı dışında kullanıldığının tespit edilmesi, yabancı hakkında sınır dışı veya ülkeye giriş yasağı verilmiş olması halinde aile ikamet izinleri reddedilir, izin verilmişse iptal edilir veya uzatılmaz.

Türkiye Öğrenci İkamet İzni

Türkiye'ye 90 günden fazla süre ile eğitim, öğretim, staj vb. amaçlarla gelecek olan yabancı uyruklu kişilerin ülkelerindeki Türk dış temsilciliklerine Türkiye ikamet izni başvurusu yapmalıdır. Türkiye'ye vize ile gelmiş bir yabancı ikamet izni başvurusu yapmak istediğinde ise İl Göç Müdürlüklerine başvuru yaparak ikamet sebeplerini kanıtlayıp ikamet talep edebilir. Ülkeye girişte vize harcından muaf olarak gelmişse yabancı, ikamet başvurusunda ikamet harcına ek olarak vize ücreti de doğmaktadır.

Türkiye öğrenci ikamet izni 6458 sayılı Yabancılar ve Koruma Kanunu kapsamında düzenlenmiştir. Buna göre öğrenci ikametine başvuru yapabilecek gruplar aşağıdaki gibidir;

Öğrenci ikamet izni, kişinin eğitim süresi 1 yıldan az ise ikamet süresi eğitim süresini aşamaz. Bakım ve masrafları gerçek veya tüzel kişiler tarafından üstlenilen ilk ve orta öğrenim seviyesinde eğitim alacak yabancılara, veli muvafakatnamesi ile 1 yıllık oturum izni verilebilir.

Türkiye öğrenci vizesi (ikamet) alabilmek için yetkili makamlara, eğitim alınacak kurumdan kabul belgesi ve ilgili tüm belgeleri, Türkiye'de kalacağı adresi beyan edilmelidir. Türkiye'de eğitim görmek isteyen yabancı uyruklu kişi ilk kayıt tarihinden itibaren 3 ay içinde genel sağlık sigortalısı olmak için başvuru yapmış kişilerden seyahat sağlık sigortası istenmez. Ancak 3 ay içinde başvurusunu yapmayarak hakkını kaybetmiş öğrencilerden özel sağlık sigortası istenir.

Türkiye'de öğrenim gören yüksek lisans, doktora, TUS ve DUS öğrencileri çalışma izni alarak çalışabilirler. Ancak ön lisans ve lisans öğrencilerinin çalışma hakkı 1 yıldan sonra oluşur. Çalışma izni başvurusu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na yapılır.

Türkiye öğrenci vizesi reddi, uzatılmaması veya verilmiş iznin iptali söz konusu olabilir. Yabancının ikamet iznini amacı dışında kullandığının tespiti, öğrenci ikamet izni şartlarının ortadan kalkması, yabancının öğrenimini sürdüremeyeceği yönünde kanıtların ortaya çıkması halinde Türkiye vize işlemleri başvurusunda ikamet izni uzatılmaz veya iptal edilebilir. Ayrıca hakkında sınır dışı veya ülkeye giriş yasağı bulunan kişinin başvurusu kabul edilmez, uzatma yapılmaz veya verilen izinler iptal edilir. 

İnsani İkamet İzni

6458 sayılı Yabancılar ve Koruma Kanunu kapsamında düzenlenen insani ikamet izni, olağanüstü şartlarla Türkiye'de kalmış olan yabancılar için düzenlenir. Aşağıdaki hallerde yabancıya insani ikamet izni düzenlenebilir;

İnsani ikamet izinleri, Bakanlığın belirlediği süre, İl Göç Müdürlüğü'nün tavsiyesi ile valilikler tarafından düzenlenir. Belirli bir süre yoktur, yetkili makamların ortak kararı ile süre belirlenir. Başvuru şartları Bakanlıkça değerlendirilir, diğer ikamet türlerindeki gibi şartlar aranmaz. İnsani ikamet izni sağlayan şartların ortadan kalkması halinde Bakanlık onayı alınmak şartıyla valilikler tarafından izinler iptal edilebilir veya uzatılmayabilir.

İnsani nedenlerden ötürü Türkiye ikamet izni almış olan yabancı en geç 20 iş günü içinde adres kayıt sistemine kaydını yaptırmalıdır. Yeterli şartların oluşması halinde yabancı, uzun dönem ikamet haricinde diğer ikamet türlerinden birine başvuru yapabilir. İnsani ikamet süresi, oturum sürelerinin toplanmasında hesaba katılmaz.

İnsan Ticareti Mağduru İkamet İzni

6458 sayılı Yabancılar ve Koruma Kanunu kapsamında düzenlenmiş olan bu ikamet türü, Türkiye'de olağanüstü şartlar nedeniyle bulunan, insan ticareti mağduru olmuş veya olma şüphesi olan kişilere düzenlenmektedir. İnsan ticareti mağduru Türkiye oturum izni 30 gün süreli olarak düzenlenmektedir. En fazla 6 aylık dönemler boyunca uzatılabilen insani ikamet izinlerinin toplam süresi 3 yılı geçemez. Başvuru üzerine değil Bakanlığın gerekli görmesi halinde düzenlenir, dolayısıyla başvuruda şart aranmaz.

İnsani ikamet izninin düzenlenmesine yol açan nedenlerin ortadan kalkması halinde ise yabancının Türkiye ikamet izni iptal edilir veya uzatılmaz. Ayrıca yabancının yeniden suçun failleri ile iletişime geçtiği belirlenirse, getirilen yükümlülüklere uymadığı tespit edilirse veya yabancının mağdur olmadığı anlaşırlar ikamet izni iptal edilir. 

İkamet Amaçlı Türkiye Vize Harç Ücretleri

Bir yabancı, Türkiye'ye seyahat etmeden önce seyahat amacına uygun olarak ya Türkiye vize işlemleri ya da ikamet izni başvurusu yapmalıdır. Her iki başvuruda da kişinin seyahat amacına uygun belgeler istenmekle birlikte başvuru ücreti ödemesi beklenir. Ancak Türkiye Cumhuriyeti'nin taraf olduğu anlaşmalar kapsamında bazı devletlerin vatandaşları vize harcından muaftır. İkamet ücreti ise her durumda ödenmektedir. İkamet ücretleri başlığı altında vize ücretlerinden bahsedilmesinin sebebi ise kişinin ikamet başvurusu sırasında karşısına çıkacak olan ödeme kalemleridir. Vize harcından muaf olarak vize alıp Türkiye'ye gelen bir yabancı, burada ikamet iznine başvuru yaparsa, ikamet harcına ek olarak ilk girişte ödemediği vize harcını da ödemek zorundadır. Türkiye vize harç ücretleri başvuru yapan yabancının uyruğuna göre değişiklik göstermektedir. Bu karar Türkiye Cumhuriyeti ve taraf devletlerle yapılan anlaşmalarla alınır.

Bunun yanında ikamet ücretleri ise tüm yabancı uyruklu kişiler için geçerlidir. İkamet ücret miktarı da yine Türkiye Cumhuriyeti ile yabancının vatandaşı olduğu ülke arasındaki ikili anlaşmalar tarafından belirlenir. Örneğin bir Almanya vatandaşı ile Makedonya vatandaşının Türkiye'de ikamet izni başvurusunda ödemesi gereken harçlar değişiklik gösterir. Her ülke vatandaşının ikamet için ödemesi gereken ücretler Vize Bul danışmanları tarafından başvurudan önce kişilere iletilmektedir. 

Türkiye Çalışma İzni

Türkiye'de çalışmak isteyen bir yabancının Türkiye'ye gelmeden önce Türk dış temsilciliklerinden çalışma izni başvurusu yapması gerekir. Çalışma izni olmadan çalışan yabancıya yasal yaptırımlar uygulanır. İzin başvurusunda kişinin iş verenine ait belgeler istenir. Türkiye'de yaşarken çalışma izni başvurusu yapmak da mümkündür. İkamet amaçlı Türkiye vize işlemleri sırasında yabancının burada bulunduğu süre en az 6 ay olmalıdır. Turistik amaçlı ikametler bu sürelerin hesaplanmasında kullanılmaz. Geçerli ikamet izni olan yabancı Aile ve Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı'na müracaat ederek çalışma izni alabilirler.

6458 sayılı Yabancılar ve Koruma Kanunu gereğince çalışma iznine sahip bir yabancının ayrıca ikamet izni almasına gerek yoktur. Çalışma izni, ikamet yerine geçmektedir. Çalışma izni alan yabancılar Türkiye'ye giriş yaptıkları tarihten itibaren 20 iş günü içinde İl Göç idarelerine kayıt yaptırmak zorundadır.

Türkiye'de mülteci veya ikincil koruma statüsünde ikamet eden yabancılar da Türkiye çalışma izni başvurusu yapabilir. Geçici koruma altında bulunan yabancılar Türkiye'de yaşamaya başladıktan 6 ay sonra çalışma izni başvurusu yapabilirler. Mülteci veya ikincil koruma statüsünde olan yabancıların çalışma izni kimlik belgelerine işlenir.

Türkiye'de öğrenim görmek amacıyla bulunan yabancı uyruklu öğrencilere de çalışma izni düzenlenebilir. Yüksek lisans, doktora, TUS ve DUS öğrencileri eğitimleri boyunca çalışma hakkı elde ederken ön lisans ve lisans öğrencilerinin eğitimlerinden 1 yıl sonra çalışma hakkı elde etmesi mümkündür. Tüm bu işlemlerde başvuru esastır. Başvuru yapmadan doğrudan mevcut ikametle çalışmak yasal değildir. Türkiye çalışma izni bulunan öğrenciler çalışma izninin geçerli olduğu süre boyunca öğrenci ikamet izninden muaf tutulurlar. Ancak çalışma izin süresi dolduktan sonra uzatma yapılmamışsa yabancı, öğrenci ikamet izni almalıdır.

Çalışma izin süresi dolmadan önceki 60 gün içinde yabancı, yeninden ikamet izni başvurusu yapmalıdır. İkamet izni başvurusunda kişi Türkiye'de kalış sebebine ilişkin belgeleri sunmakla yükümlüdür. Kişi çalışma izin süresinin bitimini takip eden 10 günde Türkiye'de yasal olarak kalabilir ve bu süre içinde kalış amacına uygun bir ikamet başvurusu yapabilir. Yabancının hem çalışma hem de ikamet izni varsa çalışma izninin iptali durumunda mevcut ikamet izni süresi boyunca yabancı, Türkiye'de kalabilir. 

Çalışma İzni Harç Ücretleri

Harçlar Kanunu gereğince yabancılara düzenlenecek çalışma izni ve çalışma izni muafiyetleri harca tabidir. Yurt içinden yapılan çalışma izni Türkiye vize işlemleri sırasında değerli kağıt bedeli ve harç bedeli ayrı ayrı yatırılmalıdır. Bakanlığın belirttiği banka hesap bilgilerine yatırılan ücretler Bakanlık tarafından görüntülenebildiği için ayrıca makbuz sunulması istisnai durumlar haricinde istenmeyebilir. Yurt dışından yapılan çalışma izni başvurularında ise harç ve değerli kağıt bedeli Türk Konsolosluğu'na ödenir. Konsolosluktan Bakanlığa "ödendi" bilgisi geldikten sonra çalışma izni düzenlenir. 

İzin Türü 2023 Yılı Ücretler
Süreli Çalışma İzin Belgesi (1 yıla kadar) 1.017,80 TL
Süresiz Çalışma İzni Belgesi 10.181,70 TL
Bağımsız Çalışma İzin Belgesi 10.181,70 TL
Geçici Koruma Çalışma İzin Belgesi 378,70 TL
Çalışma İzni Değerli Kağıt Bedeli 125,00 TL

 

Bir yıldan fazla süreli çalışma izni talebinde her yıl için 1.017,80 TL harç bedeli alınır. Yurt içinde bankalara yapılan harç ve değerli kağıt bedeli ödemelerinde yabancının kimlik numarası da mutlaka belirtilir aksi takdirde bankalar ödeme almamaktadır. Yurt içinden yapılan başvurularda ödeme yapılması gerektiği Bakanlık tarafından yabancıya bildirilir. Bildirim tarihinden itibaren 30 gün içinde ödeme yapılmaması halinde Türkiye çalışma izni başvurusu işlemden kaldırılır. Kaybolduğu için yeniden çalışma izin belgesinin çıkarılması halinde harç ücretinin yarısı değerli kağıt belgesinin ise tamamı ödenir.

Çalışma İzni Türleri

Türkiye'de çalışmak isteyen yabancıların başvuru yapabileceği çalışma türleri sürelerine göre farklı kategorilere ayrılır. Buna göre temel çalışma izni kategorileri aşağıdaki gibidir.

VİZE EVRAKLARI