Türkiye Vize Reddi

Türkiye Vize Reddi

Türkiye Vizesi

Türkiye Vize Reddi

ÜCRETSİZ TELEFON DESTEĞİ İÇİN:

ONLİNE RANDEVU İÇİN TIKLAYINIZ:

Türkiye vize reddi sayfasına hoş geldiniz. Devletlerarası Hukukta ülkelerin ulusal egemenlik yetkileri esas alınmaktadır. Egemenlik yetkilerini sınırları dahilinde belirlenen yasaları ile diledikleri gibi kullanma özgürlüğüne sahiptir. Yetki alanı içerisinde ülkelerine hangi yabancıların hangi şartlar ile girebileceklerini belirlemek de mevcuttur. Türkiye Cumhuriyeti de bu yetki alanı içerisinde ülkeye kimlerin giriş yapacağını belirlemektedir. Devletin bu yetkisi devletlerarası hukuk açısından tartışmaya kapalı bir konudur.

Türkiye’yi ziyaret etmek isteyen yabancı ülke vatandaşlarının vize almak için başvuru yapacağı yer yurt dışında bulunan Türk temsilcilikleridir. Aynı zamanda vize başvurusunda bulunan kişi Türkiye Cumhuriyeti tarafından elektronik vize imkanı verilen ülkelere mensup ise internet üzerinden Türk dış temsilciliğine gitmeden de başvuru yapabilmektedir. Türk dış temsilciliklere yapılacak vize başvurularında ikamet ettiğiniz ülkede görev alanı içerisinde bulunan Türk dış temsilciliklerine başvuru yapmak gereklidir. Yapmış olduğunuz vize başvurunuzun reddi ve kabulü sadece başvuruda bulunduğunuz Türk Büyükelçiliği ya da Konsolosluğu yetkisindedir. Türk dış temsilcilikleri tarafından vize başvurunuzda gerekli belgelerin ibrazı istenmektedir. İstenen tüm belgelerin eksiksiz olarak sunulması kesin vize alacağınız anlamına gelmemektedir. Evraklar temsilcilik tarafından incelenerek vize almanıza uygun olup olmadığı değerlendirilir. Değerlendirme neticesinde, tüm belgeleri eksiksiz ve hatasız olarak sunmuş olsanız bile ret alma ihtimaliniz bulunmaktadır.

Türkiye vize reddi sebeplerinden önce vize başvurularında dikkat etmeniz gereken hususlara değinmek gerekir. Türkiye vize işlemleri aşamasında başvurunuzun olumlu sonuçlanabilmesi için Türkiye’ye yapacağınız seyahat amacınıza ve kişisel bilgilerinize uygun belgeler sunmak yapılması gerekenler arasında ilk sırada yer almaktadır. Seyahat amacınızı net bir şekilde belirtmeli amacınız dışında farklı bir durumun olmadığı konusunda inandırıcı olmalısınız.

Vize Başvurusunda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Türkiye vize reddi durumunun önüne geçmek için başvurunuzda dikkat etmeniz gereken bazı hususlar bulunmaktadır. Bu hususlara azami özen göstermeniz yapmış olduğunuz vize başvurunuzun olumsu sonuçlanması adına önemlidir. Pasaportunuzun herhangi bir tahrifata uğramamış olması gereklidir. Yıpranmış, eskimiş ya da yırtılmış pasaport ile vize başvurusu yapmayınız. Bu durumların bulunması halinde pasaportlarınızı yenilemenizde fayda vardır. Genel kural olarak vize başvurusunda bulunduğunuz süre içerisinde pasaportunuzun en az 1 yıl geçerlilik süresi bulunması istenmektedir. Bu durum başvuruda bulunacağınız vize türü ve talep edeceğiniz Türkiye’de kalış süresine göre değişiklik arz etmektedir. Herhangi bir mağduriyet yaşamamak adına vize başvurusunda bulunmadan önce Türk Dış temsilcilikleri ile iletişime geçmenizde fayda vardır.

Vize başvurunuzu yaptınız ve ilgili Türk Büyükelçiliği ya da Konsolosluğu tarafından mülakata çağrıldınız. Mülakat sırasında temsilcilik yetkililerinin soracakları sorulara doğru ve anlaşılır şekilde cevap veriniz. Vermiş olduğunuz cevaplardan yetkililerin şüphe duyması, doğruluğundan emin olamaması ve sizinle sağlıklı iletişime geçememesi halleri Türkiye vize reddi için yeterli sebepler arasında yer almaktadır. Mülakat esnasında yetkilinin sizin hakkınızda olumlu izlenim edinmesi, vize başvurunuzun olumlu sonuçlanmasında etkili olabilir. Türkiye vize işlemleri için sunacağınız belgelerin doğru ve resmi makamlardan alınmış olması esastır. Herhangi bir şekilde sahte evrak ile başvuruda bulunmayınız. Sahte belgeler ile vize başvurusunda bulunmak yasalara göre suç teşkil etmektedir.

Türk resmi makamları tarafından Türkiye ziyaretinde bulunacak yabancı ülke vatandaşlarının ekonomik durumunda sorun olmaması istenmektedir. Bunun sebebi ise Türkiye’de kalacağı süre içerisinde asgari geçimini ve kendi ihtiyaçlarını karşılayabilmektir. Bu nedenle vize başvurusunda bulunmadan önce ekonomik durumunuzu gözden geçirmenizde fayda vardır. Başvuruda bulunurken ekonomik durumunuzu gösteren maaş bordrosu ve banka hesap dökümü gibi belgeleri temsilciliğe ibraz etmelisiniz. Herhangi bir işiniz yok ise ya da kendinizin ve bakmakla yükümlü olduğunuz kişilerin geçimlerini sağlayabilecek yeterli ve düzenli bir gelir durumuna sahip değilseniz, potansiyel bir göçmen olarak görüleceğinizden vize başvurunuzun olumlu sonuçlanması oldukça düşüktür. Başvurunuzun kabul edilmesi için ekonomik durumunuzu iyileştirmeniz gereklidir.

Türkiye Vize Reddi Sebepleri

Türkiye vize başvurusu yaparken Türk dış temsilciliklerinin değerlendirme kıstasları göz önüne alınarak başvuru dosyası hazırlanmalıdır. Vize başvurunuzun onaylanması ya da reddedilmesi kendi durumunuz itibari ile önceden tahmin edilebilir. Uzman danışmanlarımız tarafından dosyanız incelenerek eksik alanların tespiti ve başvurunuzun olumlu sonuçlanması için çalışma yürütülmektedir.

Türkiye vize başvurusunun değerlendirilmesinde birçok kriter göz önünde tutulmaktadır. Değerlendirme kıstaslarının başında ibraz edilen belgelerin birbirini desteklemesi ve tutarlı olması gelmektedir. Örnek vermek gerekirse Türkiye’de yakınını ziyaret etmek için vize talep eden bir yabancı ülke vatandaşının Türkiye’de bulunan yakını tarafından davet mektubu hazırlanması istenmektedir. Bu belgenin eksik olması halinde vize başvurunuz olumsuz sonuçlanabilir.

Seyahat evraklarının eksik ya da ibraz edilen evrakın inandırıcı bulunmaması

Yapmış olduğunuz vize başvurularında Türk temsilcilikleri tarafından istenen belgelerin eksiksiz ve doğru olarak hazırlanması ve sunulması gerekmektedir. Sunulan evrakların aynı zamanda seyahat amacınıza uygun olması gereklidir. Türk dış temsilciliği tarafından inandırıcı bulunmayan işlemler sebebiyle Türkiye vize reddi almanız mümkündür.

Ekonomik durumun yeterli düzeyde olmaması

Türkiye’yi ziyaret istemeyen yabancı ülke vatandaşlarının vize başvurularında ülkede kalış süreleri boyunca tüm ihtiyaçlarını karşılamaları beklenir. Başvuru esnasında ise bu durumun desteklenmesi talep edilmektedir. Beyan ettiğiniz ekonomik durumunuzu başvurunuzda desteklemez ya da finansman durumunun yeterli bulunmaz ise vize başvurunuz reddedilebilir.

Seyahat sağlık sigortanızın uygun olmaması

Türk Büyükelçiliği ya da konsolosluğuna yaptığınız vize başvurularında seyahat sağlık sigortası istenebilmektedir. İstenen sağlık sigortalarının genel olarak vize süresi içerisinde geçerli ve 30.000 euro teminatlı olması gereklidir. Bu belgenin sağlanmaması halinde vize başvurunuz reddedilebilir.

Vize başvurusunda bulunan kişinin ülkesine dönüş yapacağı konusunda yeterli kanaate ulaşılamaması

Türkiye’yi ziyaret etmek isteyen yabancı ülke vatandaşlarından vize başvurularında vize süresi bitiminde kendi ülkelerine döneceğine dair taahhüt istenmektedir. Yapılan vize başvuru mülakatında yetkilerin ülkenize dönüş yapacağınız konusunda yeterli kanaate ulaşması gereklidir. Herhangi bir şekilde bu kanaatin oluşmaması durumunda vize başvurunuz olumsuz sonuçlanabilir.

Türkiye vize reddi ile karşı karşıya kalmamak için yukarıda belirtilen durumları gözden geçirmelisiniz. Yukarıdaki hususlar sizin durumunuz için geçerli ise eksik ve hatalı olunan noktalar düzeltilmeli ve vize başvurusu durumun düzeltilmesine müteakip yapılmalıdır. Aksi halde vizeniz olumsuz sonuçlanacaktır.

Türkiye Vize Reddine İtiraz

Türkiye’ye giriş için yapmış olduğunuz vize başvuru temsilcilik tarafından reddedildi ise olumsuz sonuca itiraz hakkınız bulunmaktadır. İtirazınızı vize başvurusunda bulunduğunuz Türk dış temsilciliğine bizzat yapmanız gereklidir. İtiraz için belirlenen şekli şartı olan bir dilekçe örneği bulunmamaktadır. Yapmanız gereken, itiraz dilekçeniz içerisinde açıkça itiraz nedeninizi belirtmeniz red sebebi belli ise ve bahse konu sebep ortadan kalktı ise bu durumu kanıtlar belgelerin sunulması gereklidir. Örnek vermek gerekirse banka hesabınızda bulunan paranın yetersiz olması sebebiyle olumsuz sonuçlanan vize başvurunuz için hesabınızda yeterli miktarda paranın mevcut olması halinde itiraz dilekçenizde buna destekleyici belge ile yer verebilirsiniz. Türkiye vize reddi durumunda tekrardan vize başvurusu yapma imkanınız bulunmaktadır. Fakat bu durum vize alma ihtimalinizi düşürebilir. Bu nedenle yapacağınız vize başvurusunda ret nedeninizi ortadan kaldırdığınıza emin olmanız gereklidir.

Türkiye vize reddi hakkında bilgi vermeye çalıştık. Konu hakkında daha detaylı bilgi ya da başka konularda danışmanlık hizmeti almak isterseniz bizlere iletişim alanı içerisinde yer alan bilgilerden ulaşabilirsiniz.

VİZE EVRAKLARI